• Hakkımızda
 • İslami İlimler Dergisi/The Journal of Islamic Sciences 

   

  İlk sayısı 2006 yılında yayımlanan İslami İlimler Dergisi bu tarihten itibaren günümüze kadar fasılasız yayım hayatına devam etmektedir. EBSCO, ULAKBİM, İSAM gibi veri tabanlarında taranan dergimiz, uluslar arası ölçekli, hakemli bir dergi olup yılda iki defa yayımlanmaktadır. İslami İlimler Dergisi/The Journal of Islamic Sciences adıyla yayımlanan dergimizde bilimsel olması şartıyla başta ilâhiyat bilimleri (Kur’an, hadis, tefsir, fıkıh, tasavvuf, İslam tarihi) olmak üzere sosyal bilimlere ait hemen her sahada (edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, dinler tarihi, eğitim vs.) makaleye yer verilmektedir. Çoğunlukla konulu çıkmış olan dergimiz, şimdiye kadar Kur’an, Hadis, Fıkıh, Kur’an Kıssaları, Zeydiyye, Mantık, Tefsir, İslam Düşüncesinde Hakikat ve Mecaz, İbadiye gibi değişik konuları dosya konusu olarak çalışmıştır. Bu konuların her biri sahasında uzman bilim adamlarının sayı editörlüğünde hazırlanmış ve okuyucuya ulaştırılmıştır.

  Türkçe dışında İngilizce ve Arapça makaleler de yayınlayan dergimizin hemen her sayısında bu dillerde yazılmış bir kaç tane yazı yer almaktadır. Uluslar arası hakemli olan dergimizde bir yazının yayınlanabilmesi için öncelikle bilimsel bir makale olması gerekir. Şekil şartlarını tamamladıktan sonra sahasında uzman üç hakemden en az ikisinin onayını alması durumunda yayınlanır. Türkiye’de kendi alanının en önde gelen dergilerinden olan İslami İlimler Dergisi’nin 2015 yılı sonu itibariyle 20. sayısı yayımlanmış olup 21. sayının hazırlıkları hızla devam etmektedir.

   

  İslami İlimler Dergisi/The Journal of Islamic Sciences 

  Our journal has been in print since 2006 and is indexed by EBSCO, ULAKBIM and ISAM. It is a bi-anually international refereed journal. On the condition of comliance with academic standards, we publish articles primarily in the field of Islamic Studies (Qur’an, Hadith, Tafseer, Fiqh, Sufism, history of Islam), and secondarily in almost every field of social sciences (literature, history, philosophy, sociology, psychology, education etc.). Most of our issues have been thematic special issues, and the themes so far included Qur’an, Hadith, Fiqh, Qur’anic Stories, Zaydiyyah, Logic, Tafseer, Truth and Metaphor in Islamic Thought, and Ibadiyyah. Essays are sent to three referees in their relative fields. The consent of the two referees is necessary for an essay to be published. In addition to Turkish, our journal has been publishing articles in English and Arabic, and in almost each issue a few such essays have been published. Our journal proved itself as a prominent journal in its field and as of the end of 2015 has published its 20th issue.

  İslami İlimler Dergisi 2016 web tasarım ve programlama Meta Medya bütün hakları İslami İlimler Dergisi'ne aittir