• Yayın Kurulu
 • Yayın Kurulu 

  Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ,

  Prof. Dr. Mesut OKUMUŞ,

  Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ,

  Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK,

  Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR,

  Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN,

  Prof. Dr. Hüseyin HANSU,

  Prof. Dr. Hakan OLGUN,

  Prof. Dr. Gürbüz DENİZ,

  Prof. Dr. Şeyhmus DEMİR,

  Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK,

  Doç. Dr. Mehmet ÜMİT,

  Doç. Dr. Abdulcelil BİLGİN,

  Doç. Dr. Nemâ Muhammed Ishak el-BENNÂ,

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri GÜLER,

  Yrd. Doç. Dr. Şevket KOTAN,

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALICI, Yrd.

  Doç. Dr. Hüseyin SARIKAYA,

  Yrd. Doç. Dr. İzhâr Hâşim Şît et-TÂNÎ,

  Alper ZAHİR,

  Mahmut YABACIOĞLU,

  İdris SÖYLEMEZ

   

  Danışma Kurulu 

  Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ (Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Enstitüsü Rektörü),
  Prof. Dr. İrfan AYCAN (Ankara Ü. İlahiyat Fak.), Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (Ankara Ü. İlahiyat Fak.),
  Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (İstanbul Ü. İlahiyat Fak.), Prof. Dr. Ali YILMAZ (Ankara Ü. İlahiyat Fak.),
  Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ (İstanbul Ü. İlahiyat Fak.), Prof. Dr. Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLU (Ankara Ü. İlahiyat Fak.),
  Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN (Marmara Ü. İlahiyat Fak.), Prof. Dr. Mehmet Ali KAPAR (Selçuk Ü. İlahiyat Fak.),
  Prof. Dr. Muhammed AYDIN (Sakarya Ü. İlahiyat Fak.), Prof. Dr. Rıza SAVAŞ (Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fak.),
  Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ (Ankara Ü.), Prof. Dr. Şamil DAĞCI, (Ankara Üniversies İlahiyat Fakültesi i),
  Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA, (Mardin Artukoğlu Üniversitesi), Prof. Dr. Hasan KURT (Ankara Ü. İlahiyat Fak.),
  Prof. Dr. Burhanettin TATAR (Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat Fak.), Prof. Dr. Abdurrahman ACAR (Dicle Ü. İlahiyat Fak.),
  Prof. Dr. Hanefi PALABIYIK (Atatürk Ü. İlahiyat Fak.),
  Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ (Ankara Ü. Dil Tarih Fakültesi Fars Dili Bölümü),
  Prof. Dr. Musa YILDIZ (Gazi Ü. Arapça Öğretmenliği), Prof. Dr. Yavuz ÜNAL (Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat Fak.),
  Prof. Dr. Alim YILDIZ, (Sivas Üniversitesi),
  Doç. Dr. İbrâhîm Muhammed İbrâhîm el-CEVÂRNE (Ürdün Yermuk Üniversitesi Şerî’a Fakültesi),
  Doç. Dr. Temâm Avde Abdullâh el-ASSÂF (Ürdün Üniversitesi Şerî’a Fakültesi)

  İslami İlimler Dergisi 2016 web tasarım ve programlama Meta Medya bütün hakları İslami İlimler Dergisi'ne aittir